به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ شهردار فردوسیه در خصوص این خبر  گفت : با توجه به اینکه جلسه بسیار خوبی با ریاست محترم اداره اوقاف و رفع مسائل و موارد اوقافی در سطح شهر برگزار گردید، تصمیم بر این شد تا اداره اوقاف شهرستان شهریار زمینی را در خصوص ایجاد فرهنگسرای مناسبی در سطح شهر فردوسیه به شهرداری واگذار نماید.

وی افزود :  شهداری  نیز با توجه به قوانین جانمایی هایی که در طرح جامع و تفکیکی شهرداری گنجانده شده است فرهنگسرای مناسبی را برای شهروندان احداث خواهد کرد.

وی ادامه داد:لازم می دانم از همکاری و همیاری اداره اوقاف و امور خیریه شهریار در خصوص واگذاری این زمین و ایجاد فرهنگسرای مناسب در سطح شهر فردوسیه که  نیاز امروز شهر فردوسیه است تقدیر وتشکر کنم.

 

خبرنگار: الهه حمزه ای