به گزارش خبرگزاری برنا از تهران؛ شهردار فردوسیه از انجام توافقعات لازم برای ایجاد درمانگاه مناسبی در روستای وسطر شهر فردوسیه خبر داد و افزود: در گذشته زمینی با کاربری درمانی در روستای وسطر فردوسیه احداث شده بود و طی گذشت زمان این درمانگاه تخریب شده بود.

وی افزود : با توجه به جلسه ای که امروز با ریاست محترم اداره اوقاف شهرستان شهریار داشتیم طبق توافقات لازم واگذاری زمین مذکور  جهت کاربری درمانگاه و ایجاد درمانگاه مناسب برای روستاییان این منطقه در حال انجام است.

شهردار فردوسیه ادامه داد : روستای وسطر یکی از روستاهای حریم شهر فردوسیه است و با توجه به رویکرد تقسیم امکانات و نیازهای شهری که در برنامه های شورا وشهرداری فردوسیه در نظر گرفته شده ، عملیات پیگیری و ایجاد زیرساختهای لازم برای احداث درمانگاه در منطقه در دستور کار شهرداری فردوسیه قرار گرفته است.

 

خبرنگار: الهه حمزه ای