به گزارش خبرگزاری برنا تهران ؛ محمد رضا کرمی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری فردوسیه در این باره گفت : این مسابقات در سطح شهرستان شهریار با رویکرد ارتقاء ورزش کاراته و با همکاری و همت اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار ، شهرداری فردوسیه و هیئت کاراته شهرستان در سالن ورزشی شورا و شهرداری فردوسیه و با استقبال بی نظیر ورزشکاران شهرستان شهریار برگزار شد.

وی افزود :هدف ازبرگزاری این مسابقات بسط و توسعه و حمایت از ورزش های بانوان و جذب و جوان های مستعد بوده است که شهرداری فردوسیه در نظر دارد با تشکیل شورای ورزشی بانوان و آقایان نگاه ویژه ای به این مهم داشته و با حمایت های مدیران شهر و شهرستان گام های موثری را در راستای ایجاد تسهیلات برای جوانان شهر و شهرستان میسر کند.

شایان ذکراست که این مسابقات در مورخ 2/9/97ساعت7 صبح الی 19 عصر با حضور بیش از 400 کاراته کار و بیش از 20 تیم از شهرهای شهرستان شهریار در سالن ورزشی شورای شهرداری با میزبانی شهرداری فردوسیه برگزار شد.                                                                                   

خبرنگار: الهه حمزه ای