به گزارش خبرگزاری برنا از تهران؛ مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه کهریزک در کیلومتر ۲۳ جاده قدیم تهران - قم و در جنوب کهریزک واقع شده است. این مرکز روزانه به طور متوسط هشت هزار تن انواع پسماندهای مختلف از منابع مختلف تولید همچون مناطق ۲۲ گانه، شهرک و شهرهای اطراف، مراکز بهداشتی و درمانی، لجن و سرشاخه و غیره جهت امحا و دفن به این مرکز ارسال می شود.

مجتبی خانجانی  در جلسه مدیریت پسماند شهرستان ری با بیان اینکه موضوع سلامت جامعه تعارف بردار نیست، اظهار داشت: در صورتی که بیمارستان ها، کلینیک ها، درمانگاه ها و مطب ها در خصوص پسماندها قوانین و مقررات را رعایت نکنند، باید به مراجع قانونی معرفی شوند.

وی یادآور شد: شیرابه، بوی تعفن و زباله های بیمارستانی از معضلات آراد کوه به شمار می روند که باید نسبت به این مقوله توجه ویژه ای از طرف دستگاه های مرتبط صورت گیرد.

معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری ری افزود: با توجه به اهمیت دستگاه های بی خطر ساز زباله عفونی بیمارستانی (روتو کلاو)، متاسفانه تاکنون این موضوع در اولویت وزارت بهداشت قرار نگرفته است.

وی تصریح کرد: شهرداری ها باید در زمینه دفن پسماندهای بیمارستانی وارد عمل شوند تا بتوان این معضل را در منطقه شهرستان ری حل کرد.

خانجانی ادامه داد: ایستگاه های زباله و چال ها در شهرستان ری باید جمع آوری شوند چرا که این بخش برای مردم منطقه مشکلات زیست محیطی را ایجاد می کند.

وی یادآور شد: زباله های منطقه آراد کوه برای مردم شهرستان ری می توانند تبدیل به ثروت شود و از آن به نفع مردم منطقه بهره برد.