به گزارش خبرگزاری برنا تهران: مهندس شهسواری سرپرست شهرداری نصیر شهر در این باره گفت : در ادامه روند جنگل کاری اراضی تحویلی از منابع طبیعی به مساحت 125/5 هکتاری  با غرس نهال از گونه های سازگار با شرایط اقلیمی منطقه  از جمله  سنجد و زیتون در غالب فاز دوم عملیات کاشت با تعداد 1000 اصله نهال آغاز گردید.

 

وی همچنین  با اشاره به اینکه توسعه درختکاری و نهال‌کاری به صورت مستمر در طول سال انجام میگیرد گفت : این روند تا رسیدن به اهداف مورد نظر ادامه دارد.