به گزارش خبرگزاری برنا تهران ؛ این رویداد مهم برای نخستین بار و در مجموعه فرهنگی - ورزشی تلاش در چهارراه پارک وی تهران برگزار گردید و معاون وزیر کار،رفاه و امور اجتماعی،مدیر کل بهزیستی استان تهران،مدیر کل دفتر فنی استانداری تهران،تنی از فرمانداران،شهرداران و سازمان های مردم نهاد از حاضرین این گردهمائی بودند .

گفتنی است شهردار صالحیه پیش از این نیز به عنوان شهردار برتر شهرستان بهارستان در زمینه استقبال از بهار و سفر معرفی گردیده بود.