به گزارش خبرگزاری برنا تهران ؛ مدیر خدمات مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای هایپرمی گفت: از کیسه‌های پلاستیکی با عنوان مواد تجزیه ناپذیر یا غیر قابل بازیافت یاد می شود، زیرا برای بازیافت آنها به زمانی در حدود چند صد سال نیاز است.

دکتر فاطمه کریم وند اظهار داشت: این مجموعه در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتی خود از روز ۱ آذرماه الی ۱۵ اسفند ماه اقدام به برگزاری جشنواره بزرگ من با طبیعتم کرده است، که در زمان خرید به مشتریان خود بجای کیسه های نایلونی کیسه‌های پارچه ای هدیه می‌کند. در ضمن به استفاده کننده گان از این کیسه ها به قید قرعه جوایزی نیز اهدا میگردد.

کریم وند افزود: دیدگاه ما در این جشنواره ها محدود به کسب و کار‌ نبوده و به عنوان یک شهروند حقوقی مسئول، حمایت از محیط زیست و سلامت جامعه را بخشی مهمی از وظایف خود میدانیم و اعتقاد داریم یک کسب و کار زمانی اهمیت پیدا می‌کند که با هدفی مسئولانه درآمیخته باشد.

فاطمه کریم وند با اشاره به استقبال بسیار خوب مردم از این جشنواره گفت: امیدواریم بنگاه‌های اقتصادی با انجام رفتارهای مسئولانه و پاسخگویی به مطالبات ذینفعان خود بتوانند سهمی در کاهش ریسک‌های زیست محیطی و اجتماعی داشته باشند.

گفتنی است؛ جشنواره بزرگ من با طبیعتم هایپرمی از روز ۱ آذر تا ۱۵ اسفند ۹۷ در فروشگاه هایپرمی در حال اجرا می‌باشد.