به گزارش خبرگزاری برنا از تهران، دکتر محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری امروز گفت:  سه جلد گزارش عملکرد سال قبل همراه لایحه به مجلس ارسال شده است.

وی افزود : بودجه‌ریزی سال۹۸ با روش عملیاتی و مبتنی بر عملکرد تهیه شده است.

نوبخت تصریح کرد : در یک جلد همه طرح‌هایی که باید به بخش خصوصی واگذار شود را مشخص کرده ایم تا هیچ کس از یک رانت اطلاعاتی بهره‌مند نشود.

وی تاکید کرد : امسال همه ی دستگاه‌ها و بخش‌هایی که از معافیت مالیاتی برخوردار هستند معرفی شده اند تا نمایندگان مجلس بدانند به چه کسی معافیت مالیاتی می‌دهند.

نوبخت ادامه داد : پیش بینی می‌شود سال آینده ۱۴۲ هزارمیلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شود و علاوه بر آن یارانه‌های غیرنقدی هم پرداخت می‌شود.

وی گفت : بودجه می‌تواند نارضایتی بوجود آورد  چون هیچ دستگاهی از بودجه‌ای که دریافت کرده راضی نیست.

وی عنوان کرد : اینکه لایحه بودجه در روز ۱۵ آذر در صحن مجلس ارایه شد  نتیجه فرآیندی است که از ۱۵ تیرماه شروع شده است.

photo_۲۰۱۸-۱۲-۰۶_۱۴-۱۸-۳۸ photo_۲۰۱۸-۱۲-۰۶_۱۴-۱۹-۱۱ photo_۲۰۱۸-۱۲-۰۶_۱۴-۱۹-۱۳ photo_۲۰۱۸-۱۲-۰۶_۱۴-۱۹-۲۳ photo_۲۰۱۸-۱۲-۰۶_۱۴-۱۹-۲۹ photo_۲۰۱۸-۱۲-۰۶_۱۴-۱۹-۳۷ photo_۲۰۱۸-۱۲-۰۶_۱۴-۱۹-۴۰ photo_۲۰۱۸-۱۲-۰۶_۱۴-۱۹-۵۲ photo_۲۰۱۸-۱۲-۰۶_۱۴-۱۹-۵۴ photo_۲۰۱۸-۱۲-۰۶_۱۴-۲۰-۰۰ photo_۲۰۱۸-۱۲-۰۶_۱۴-۲۰-۰۲ photo_۲۰۱۸-۱۲-۰۶_۱۴-۲۰-۰۹ photo_۲۰۱۸-۱۲-۰۶_۱۴-۲۰-۱۴ photo_۲۰۱۸-۱۲-۰۶_۱۴-۲۰-۱۶ photo_۲۰۱۸-۱۲-۰۶_۱۴-۲۰-۱۹ photo_۲۰۱۸-۱۲-۰۶_۱۴-۲۰-۲۱ photo_۲۰۱۸-۱۲-۰۶_۱۴-۲۰-۲۲ photo_۲۰۱۸-۱۲-۰۶_۱۴-۲۰-۲۶