به گزارش خبرگزاری برنا تهران، حسن پورگل محمدی به مناسبت هفته ی جهانی معلولان نمایش (پسیکودرام) را رونمایی کرد . 

وی عنوان کرد، هنرمندان موسیقی و هنرمندان نمایش باید برای کمک به این عزیزان بدون هیچ توقف و تاخیری هر چه سریعتر فعالیت در خصوص این افراد را در الویت قرار دهند، چون سازمانی مانند بهزیستی به تنهایی نمیتواند فضای جامعه را تغییر دهد و با تمام توان باید فرهنگ نگاه درست را در ترانه های موسیقی نمایش های تئاتر و سینماو تلویزیون بوجود آورد و باید برای خود معلولان جسمی و حرکتی -ذهنی -سندروم-اوتیسم-جانبازان-نابینا و ناشنوایان کار کرد و بهتر این است که کارهای هنری با خود این عزیزان انجام شود .  

گفتنی است، در حال حاضر حسن پورگل محمدی مدرس و کارگردان جامع علمی کاربردی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری در رشته تئاتر درمانی و روانشناسی نمایش (سایکو و پسیکودرام) مشغول به اجرای نمایش با توانبخشان سندروم  - نابینا و کم بینا -ناشنوایان-کم شنوا در فرهنگ سراهای تهران میباشد و پائیز 97 نمایش(پسیکودرام) بصورت آموزش اجرا در پردیس تئاتر تهران با هنرجویان سندروم را روی صحنه برده است.

نمایش (پسیکودرام) در پردیس تئاتر تهران با همراهی و همکاری مدیریت هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی جناب آقای کاکایی و همکاران مجموعه رضا امامی-بابک تن-کامبیز جهانگیری و مجری طرح موسسه توانبخشی ارمغان با سفارش محمدرضا مظلومی و سرپرستی و کارگردانی دکتر حسن پورگل محمدی آماده اجرا شده است.