به گزارش خبرگزاری برنا تهران؛ شعبان خسروی با اعلام این خبرگفت : در راستای پیگیری مصوبات کارگروه مدیریت پسماند شهرستان بازدید از سکوی موقت زباله شهرماهدشت با حضور نمایندگان فرمانداری ملارد و کرج و همچنین مدیران محیط زیست دو شهرستان با محوریت فرمانداری  صورت پذیرفت . 

وی تصریح کرد : باتوجه به اینکه تخلیه وتفکیک زباله های شهر ماهدشت  واقع درمرز شهرستان ملارد وکرج روبروی روستای ارغش آباد باعث ایجاد آلودگی محیط زیست و مزاحمت برای ساکنین روستاهای مجاور شده است و از طرفی سوزاندن زباله ها هنگام شب توسط افراد مستقر درآن موجب تشدید  آلودگی هوا می باشد ، این مسئله نیازمند پیگیری بوده ودرحال حاضر اقدامات در این خصوص درحال انجام است . 

خسروی در پایان با اشاره به اینکه مطابق قانون مدیریت پسماند مسئولیت جمع آوری وحمل زباله های خانگی به جایگاه دفن درداخل حریم شهرها با شهرداری ها می باشد ،خاطرنشان کرد:  مراکز مذکور باید دارای مجوز زیست محیطی باشند .