به گزارش خبرگزاری برنا استان تهران، این مسابقات با حضور ۱۶ تیم و 90 شرکت کننده آقا با نظارت هیات ورزشهای همگانی این استان  در هیئت پینگ پنگ تهران برگزار شد که در انتها تیم شهرداری توانست بر سکوی قهرمانی بایستد، راه آهن نایب قهرمان و تیم های بانک مرکزی و فرودگاه مهرـباد به طور مشترک به مقام سوم دست یافتند.

درمسابقات انفرادی نیز مقام اول علیرضا ملارجبی ، مقام دوم:محمد باقری  و مقام سوم مشترک ازآن بهراد حسن پور /عبدالله قربانی شد

مسابقات تنیس روی میز بانوان نیز امروز (دوشنبه) برگزار می شود