به گزارش خبرگزاری برنا از تهران؛ دراین جلسه ضمن بررسی مصوبات جلسه قبل وگزارش شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه شهرری ازآخرین اقدامات انجام شده درراستای تامین سوخت اهالی ،و آمادگی دستگاه هادرمواقع بارش باران وبرف وحضور به موقع دراولین ساعات بارش به همراه ادوات وتجهیزات اشاره شد.

دراین نشست شهرداری های نواحی ،دهیاران وروسای شورای اسلامی روستاها،مدیران شرکت های برق ری ،اسلامشهر،چهاردانگه،شرکت پخش فرآورده های نفتی شهرری،آتش نشانی و.....حضورداشتند.