به گزارش خبرگزاری برنا تهران؛ انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران در جلسه کارگروه تخصصی فرهنگی و اجتماعی استان تهران گفت:  در شکل گیری سازمان های مردم نهاد و توجه به نگاه اجتماعی در آسیب های اجتماعی به اعطای مجوز بسنده شده و باید در شناسایی میزان دغدغه مندی سازمان های مردم نهاد در موضوعات آسیب های اجتماعی بیشتر توجه کرد.

وی افزود: موضوع اجتماعی کردن مواجهه با آسیب های اجتماعی را نباید فراموش کرد و در کشورهای پیشرفته انجمن های داوطلبانه و نیکوکارانه نقش مهمی در برنامه ریزی ها به عهده دارند.

استاندار تهران در ادامه سخنانش علاوه بر اهمیت سازمان های مردم نهاد، به نقش صدا و سیما در موضوع آسیب های اجتماعی اشاره کرد و گفت: نباید در صدا و سیما فقط شاهد مسائل سیاسی باشیم، و هیچ دولتی به اندازه دولت تدبیرو امید و وزیر کشور آن برای حل مسایل اجتماعی وارد نشده است .

محسنی بندپی تصریح کرد: اگر نسبت به آینده فرزندان دغدغه داریم باید نسبت به شیوع اعتیاد و کاهش سن آن حساسیت داشته باشیم.

وی با تاکید براینکه شرح وظایف نهادها و سازمان ها برای ساماندهی آسیب های اجتماعی مشخص و احصاء شده است، تاکید کرد:  وظیفه همه دستگاه ها از آموزش و پرورش و نیروی انتظامی تا  قوه قضاییه، بهریستی و شهرداری در این موضوع مشخص است.

استاندار تهران با انتقاد از اینکه دانشگاه های علوم پزشکی در موضوع درمان موارد ارجاعی و جذب شده به خوبی اقدام نمی کنند عنوان کرد:  در حوزه درمان از سوی  دانشگاه های علوم پزشکی هیچ همکاری شاهد نیستیم.اگر فرد جذب شده معتاد تشخیص داده نشود، سالمند هم نباشد اما نیازمند باشد کمیته امداد اعلام همکاری و کمک کرده است اما در مواردی که فرد جذب شده نه معتاد است،نه سالمند و نه معتاد وفقط بیماری دارد دانشگاه های علوم پزشکی متاسفانه نمی پذیرند.

محسنی بند پی با بیان اینکه صدا و سیما در موضوع آسیب های اجتماعی اعتیاد و تکدی گری باید وارد شود تصریح کرد: اقدامات فرهنگی و تبلیغی از سوی صدا و سیما نیاز است تا با تهیه برنامه های اثرگذار و فرهنگ ساز با سازمان های مسئول در بخش آسیب های اجتماعی همکاری کنند.

وی در ادامه سخنانش دودستگاه  بهزیستی وشهرداری را از جمله دستگاه های صف در موضوع آسیب های اجتماعی دانست و تاکید کرد: قوه قضاییه در موضوع الگوی دادگاه درمان مدار و ثبت طلاق الکترونیکی همکاری داشته است که شاهد آثار مثبتی با این اقدامات در جامعه هستیم.  

استاندار تهران گفت: در بهزیستی در سال گذشته یک میلیون نفر نیازمند پشت نوبتی در نوبت قرار داده شد و افرادی که توان مالی کمتر از مستمری دارند برای دو هزار نفر تا ۶۰ درصد حداقل حقوق تامین می شود.

محسنی بندپی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه برای جذب کودکان کار و خیابان تا ٢٨ دی ماه فضاهای فیزیکی مورد نیاز باید معرفی شود افزود:با همکاری قوه قضاییه این اجازه داده شد تا با استفاده از احکام قضایی اگرکودک کار و متکدی بیش از سه باربا یک ویژگی پذیرش شود سلب حضانت موقت می شود.

وی در پایان تاکید کرد: پس از تعیین ظرفیت با کمک سازمان های مردم نهاد به سرعت نحوه پذیرش این افراد مشخص می شود تا ازسطح زمین به  زیرزمین نروند به این معنا که برای مواجهه با کودکان کارباید در سطح ،موضوعات رفع شود و به پنهان کاری ازسوی کودکان کار تبدیل نشود.