به گزارش خبرگزاری برنا تهران ؛  محمد جواد رشیدی در این باره گفت: اجرای برنامه خیابان ورزش در روز جمعه 21 دی ماه با مشارکت سازمان ورزش شهرداری تهران ، اداره تربیت بدنی شهرداری منطقه 11 ، فرهنگ سرای رازی و دانشگاه افسری امام علی (ع) در خیابان کاشان روبه روی مجتمع مسکونی نامجو با حضور شهروندان و ساکنان محله های مرکزی شهر تهران برگزار خواهد شد.

رشیدی افزود: این برنامه با محوریت ورزش همگانی و بازی های کودکان اجرا خواهد شد و طی آن بازپس گیری خیابان به نفع ورزش (خیابان ورزش ) به منظور توسعه ورزش های همگانی واحیای بازی های بومی محلی دربین خانواده ها ومشارکت کلیه اعضای خانواده درکلیه فعالیت های ورزشی با (بیش از 23رشته ورزشی شامل :طناب زنی ،طناب کشی، بهکاپ، پتانگ، بدمینتون، تنیس روی میز، لی لی، فوتبال دستی ، بازی های فکری ، هولاهوپ، ماروپله و.....) برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: خیابان ورزش مکانی است که همگان بدون توجه به جنسیت، قومیت، طبقه اقتصادی و اجتماعی صرفا به دلیل هدف مشترک ورزش وفعالیت بدنی گرد هم می آیند.

محل برگزاری این برنامه خیابان کمالی، خیابان کاشان، روبروی مجتمع نامجو است که روز جمعه 21 دی ازساعت  هشت و نیم صبح تا 12 با حضورشهروندان 17محله این منطقه اجرا خواهد شد.