به گزارش خبرگزاری برنا تهران ؛ نشست بررسی آخرین وضعیت پیشرفت سد مخزنی شفارود استان گیلان  و ارائه راهکارهای لازم برای تسریع در انجام پروژه با حضور دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و دکتر اردکانیان وزیر نیرو  و چند تن از نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی  در سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.

 

1

12

5

15

10

6

8

11

7

3

4

9

2