به گزارش خبرگزاری برنا تهران ؛ با حضور دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور  و مهندس زنگنه وزیر نفت ، مصطفی سالاری استاندار گیلان و چند تن از نمایندگان گیلان در مجلس  مجلس شورای اسلامی جلسه بررسی راهکارهای  راه اندازی صنایع پتروشیمی و صنایع پایین دستی ؛ در استانهای شمالی کشور برای امکان سنجی و ایجاد بسترهای سرمایه گذاری در سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.
 

777777

8888888888888888

27

25
26

24

23

22

15

16

17

13

3

21

18

5

10

9

8

4

7

6

2