به گزارش خبرگزاری برنا استان تهران؛ مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران تصریح کرد: باید مجموعه مدیریت شهری تلاش کند که شهر عاری از دروغ، فرصت طلبی و کلاهبرداری باشد و مدیریت شهر بر مبنای انسان محوری عمل کند.

وی در ادامه گفت: این وظیفه مدیریت شهری است که تلاش کند تا شهر مملو از خداشناسی و خدامحوری باشد.

مهندس سلیمانی راد تاکید کرد: شهر زمانی توسعه می یابد که بر مدار و محوریت انسان باشد.

وی همچنین اذعان داشت: پرند استحقاق تبدیل شدن به یک شهر الگو نه تنها در استان بلکه در ایران را دارد. بنابراین از شهردار جدید انتظار داریم با این افق مسیر مدیریتی را طی کند.