به گزارش خبرگزاری برنا تهران ؛  مهندس ساداتی با اشاره به اِشرافیت و توانمندی های آقای آگشته در عرصه مبلمان و مدیریت شهری برای ایشان در زمینه خدمت رسانی به مردم پرند جهت رفع کمبودها و مشکلات شهروندان آرزوی موفقیت کرد و گفت: با هماهنگی و انسجامی که از شورای شهر انتظار داریم، حمایت همه جانبه پارلمان شهری با شهردار جدید را جهت تحقق اهداف والای مدیریت شهری به خصوص رسیدن به مدیریت واحد در پرند خواستاریم.

وی در ادامه تاکید کرد: به بهانه مسئولیت و مدیریت از مدیران محترم خصوصا در پرند انتظار داریم پاسخگوی مطالبات مردم باشند.