به گزارش خبرگزاری برنا از تهران؛ طی حکمی از سوی افشار شهردار منطقه 20  مهندس مهدی فرجی به عنوان سرپرست شهرداری ناحیه ٣ منطقه ۲۰ تهران منصوب و مشغول به کار شد .