به گزارش خبرگزاری برنا تهران ؛ دکتر سید محمد هادی ایازی معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی روز شنبه ۲۲ دی برای شرکت در جلسه شورای اداری شهرستان ملارد به این شهرستان سفر می کند.

این سفر به منظور بازدید از بیمارستان، مراکز بهداشتی ودرمانی شهرستان ملارد و شرکت در جلسه شورای اداری در خصوص بررسی این  مسائل می باشد.