به گزارش خبرگزاری برنا تهران ؛ 36 هزار و 114 مورد بازرسی از مراکز خرد و کلان در سطح عرضه در آذر ماه در سراسر کشور امسال انجام شده است و از این تعداد 851 مورد پرونده تخلف به ارزش بیش از 65 میلیارد ریال تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است .

بنابراین گزارش ، در این مدت استان تهران با 5 هزارو 785مورد بازرسی و127 مورد تشکیل پرونده و استان البرز با بیش از 33 میلیارد ریال ارزش کالای قاچاق کشف شده بالاترین عملکرد را در بین استانها داشته اند .

بیشترین ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشف شده با 15 میلیارد ریال به گروههای مرتبط با شیشه ،‌چینی و سرامیک مربوط است و پس از آن انواع پارچه با 12 میلیارد ریال ، فلزات گرانبها با 9 میلیارد ریال ، لوازم آرایشی و بهداشتی با 8 میلیارد ریال و سیگار ، توتون و تنباکو و محصولات دخانی با 4 میلیارد ریال بیشترین ارزش ریالی کالاهای قاچق مکشوفه را به خود اختصاص دادند .