به گزارش خبرگزازی برنا از تهران؛ در پی انتشار بعضی از اخبار مبنی بر شروع عملیات ساختمانی که در آن کوزه های تاریخی کشف شده بود پور نظر شهردار ناحیه ١ منطقه بیست طی گفتگویی با خبرنگار برنا ضمن تکذیب این خبر گفت ؛همانطور که در اخبار رسمی مطرح شد ملک مورد نظر در هنگام گود برداری به دو خمره با قدمت زیاد برخورد می کند و این امر توسط همسایگان به مراکز مختلف از جمله کلانتری ، معاونت محترم دادستان و میراث فرهنگی و ... اطلاع داده می شود همچنین با بازدید نیروهای شهربان ناحیه موضوع نیز به اینجانب اطلاع داده شد که بنده نیز به همراه عوامل ناحیه , خود را در کمترین زمان به محل مورد نظر رسانیدیم و طبق دستور معاون دادستان کار گود برداری در این پروژه متوقف شد .

شهردار ناحیه یک منطقه ٢٠ در ادامه افزود :باتوجه به اینکه ارتفاع گود برداری در این ملک زیاد و از طرفی نیز فصل بارندگی  بود لذا امکان خطر برای دو ملک مجاور محتمل می شد که تا حد امکان  برای این املاک رفع خطر گردید لذا قابل توجه است ملک مورد نظر در حال حاضر هیچگونه عملیات ساختمانی ندارد و شروع عملیات ساختمانی تا اجازه مبانی مورد نظر به طور کامل متوقف است  ولیکن امیدواریم که میراث فرهنگی سریعتر به کار خود ادامه دهد تا مالک مورد نظر بتواند عملیات ساختمانی ملک مذکور را شروع کند .