به گزارش خبرگزاری برنا تهران؛ مسعود مختاری، اظهار داشت: پروژه های عمرانی این شهرداری به روال منطقی و اصولی در حال عملیاتی و اجرایی شدن هستند و این روند مطلوب ترین روندی است که یک دستگاه اجرایی به ویژه شهرداری با توجه به تنوع فعالیت‌هایش می‌تواند داشته باشد.

شهردار قدس افزود: شهرداری های بزرگ در بحث فنی و عمرانی معمولاً دچار ضعف می باشند که یکی از دلایل عمده آن را می توان ضعف نیروی انسانی دانست زیرا حجم فعالیت ها با تعداد نیروهای انسانی مشغول در پروژه ها همخوانی ندارد، به همین دلیل باید از ظرفیت مشاورین استفاده گردد.

وی با بیان اینکه تخصص و تسلط مشاوران و کادر فنی ایشان به دانش روز، در حل و فصل مشکلات تأثیرگذار است، گفت: یک ایده تا تبدیل شدن به یک خدمت و پروژه شهری، معمولاً فرآیند زمان‌بری را طی می‌کن، و شهروندان فقط لحظه افتتاح پروژه ها را شاهد هستند در حالی که روند پیچیده در پیشبرد پروژه های از نظر دور می ماند.

مختاری تصریح کرد: ما به عنوان مجری پروژه های شهری بر این نکته تأکید داریم که باید به یک ادبیات مشترک در حوزه اجرایی برسیم و مشاوران نیز با در نظر گرفتن یک ضرب العجل زمانی، پروژه های شهری را عملیاتی و اجرایی کنند.

شهردار قدس ضمن اشاره به اینکه با طولانی شدن فرآیند برگزاری مناقصه و تصویب پروژه ها، هزینه های تحمیلی به شهرداری افزایش می یابد، خاطر نشان کرد: در حال حاضر در سطح شهر پروژه هایی در حال اجرا می باشند که سرعت پایین کار در آنها به هیچ وجه قابل قبول نیست و این مسئله می‌تواند از لحاظ زمانی ضررهای جبران ناپذیری را به شهرداری تحمیل کند؛ لذا ضرورت دارد مشاوران، تسریع در اجرای پروژه‌های شهرداری را به عنوان اولویت کاری خود مدنظر قرار دهند.

وی با تأکید بر اینکه با تسریع در تعیین تکلیف قراردادها، با انرژی بیشتر و بهتری در سال جدید می توانیم پروژه ها را عملیاتی نماییم، خاطر نشان کرد: اگر طرح پروژه‌ها، نقشه های اجرایی و برآورد هزینه ها تا ابتدای سال ۹۸ آماده سازی و مصوب شود، می توانیم با یک برنامه‌ریزی هدفمند از لحاظ زمانی در اجرای پروژه‌ها، نقش مؤثر و  قابل توجهی ایفا نماییم.

مختاری شهردار قدس، در خاتمه با بیان اینکه ما باید همه تلاش خود را در جهت تعریف و اجرایی کردن پروژه های بیشتر شهری انجام دهیم تا بدین وسیله سهم کوچکی در عمران و آبادی شهر قدس داشته باشیم، بیان داشت: امیدواریم که مشاوران با در اولویت قرار دادن فعالیت های اجرایی و عمرانی شهرداری در محدوده زمانی تعیین شده و یا حتی زودتر، پروژه های شهرداری را عملیاتی کنند زیرا اگر اجرایی شدن پروژه‌ها بیش از زمان مقرر طول بکشد؛ به ناچار و علیرغم میل باطنی مجبور به قطع همکاری با آنها خواهیم بود.