به گزارش خبرگزاری برنا تهران، مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران، در حاشیه مراسم راهپیمایی امروزگفت، ٢٢ بهمن روز شکوفایی انقلاب شکوهمند اسلامی است و یادآور یکی از بزرگترین رخدادهای تاریخی ملت بزرگ ایران است و این روز مبدل به یک روز فراموش ناشدنی و بزرگ برای ایرانیان شده است و ما این روز را از چهل سال پیش در میراث داریم.

 گلمحمدی افزود، جامعه ورزش و جوانان استان تهران نیز  همگام با سایر قشرهای مردم با حضور پرصلابت امروز در  راهپیمایی 22 بهمن حضور یافته، و ضمن تجدید بیت با آرمان‌های امام راحل و مقام معظم رهبری، پاسخ کوبنده‌ای به دشمنان نظام خواهند داد.

22 بهمن، یادآور یکی از بزرگترین رخدادهای تاریخی ملت بزرگ ایران است و این روز مبدل به یک روز فراموش ناشدنی و بزرگ برای ایرانیان شده است.

راهپیمایی  22 بهمن 97 راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران راهپیمایی  22 بهمن 97 راهپیمایی  22 بهمن 97 راهپیمایی  22 بهمن 97 راهپیمایی  22 بهمن 97 راهپیمایی  22 بهمن 97 راهپیمایی  22 بهمن 97