به گزارش خبرگزاری برنا تهران ؛ محسنی بندپی استاندار تهران همزمان با راهپیمایی 22 بهمن در میان مردم حضور یافت و از غرفه های مستقر در مسیر راهپیمایی بازدید به عمل آورد.

 

photo_2019-02-11_10-10-30