به گزارش خبر برگزاری برنا تهران؛ به مناسبت پیروزی چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی راهپیمایی روز 22 بهمن ماه با حضور پرشور مردم و مسئولین در شهرستان بهارستان برگزار شد.

 

راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه در شهرستان بهارستان راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه در شهرستان بهارستان راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه در شهرستان بهارستان راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه در شهرستان بهارستان راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه در شهرستان بهارستان راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه در شهرستان بهارستان راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه در شهرستان بهارستان راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه در شهرستان بهارستان راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه در شهرستان بهارستان راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه در شهرستان بهارستان