به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ معاون مالی و پشتیبانی آبفای منطقه 6 شهرری گفت: دراین طرح که بر اساس دستورالعمل اجرایی سنجش سلامت کارکنان وزارت نیرو انجام شد؛ با انجام آزمایش های در نظر گرفته شده، شرایط جسمی و سلامت بیش از600 تن از کارکنان رسمی ، مدت معین ، نیروی انسانی ، خدمات ، پذیرش مشترکین ، قرائت کنتور و حراست و نگهبانی شرکت، مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت.  

محمدپورمقدم ارتقای سطح سلامت کارکنان و افزایش بهره وری سازمانی را از مهم ترین نتایج  اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: در همین چارچوب با هماهنگی و برنامه ریزی های صورت گرفته توسط گروه ایمنی و بهداشت شرکت، مرحله نخست این طرح به مدت یک هفته در سطح منطقه انجام شد و با نمونه گیری و انجام آزمایش های لازم از کارکنان پایان یافت.

وی خاطرنشان کرد: پس از انجام نمونه گیری و آزمایش های لازم، نتایج حاصل شده توسط گروه پزشکی به اطلاع هر یک از کارکنان رسانده خواهد شد و ضمن درج در سابقه اداری و پرونده سلامت آنها، در نرم افزار جامع سلامت ایمنی و بهداست کارکنان آبفای استان تهران ثبت می شود.

شایان ذکر است که این مهم، علی رغم کمبود نیروی انسانی مورد نیاز، با تلاش و همت واحد ایمنی و بهداشت شرکت در زمینه تفکیک شغلی کارکنان، کاهش هزینه و صرفه جویی 800 میلیون ریالی را در پی داشته است.