به گزارش خبرگزاری برنا تهران؛ محمودرضا سعیدپور با اعلام این خبر گفت: از این متخلفان لاشه17 قطعه کبوتر وحشی و 1 قطعه سار که به صورت غیرقانونی و بدون هرگونه مجوزی شکار شده است، همراه با سه قبضه اسلحه دو لول شکاری و یک قبضه تفنگ بادی دوربین دار و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه این دو شکارچی متخلف تحویل مراجع قضایی شهرستان شدند، افزود: به استناد قانون شکار و صید، هرگونه شکار و صید جانوران‌ وحشی‌ عادی‌ بدون‌ پروانه شکار،‌ مشمول مجازات نقدی‌ یا حبس است.