به گزارش خبرگزاری برنا تهران، گودرزی، معاون جدید امنیتی و انتظامی در این نشست گفت: تلاش شبانه روزی در حوزه امنیتی و انتظامی استانداری تهران در زمان های مختلف قابل مشاهده است حوزه بازرسی و حراست استانداری تهران با تلاش شبانه روزی در اتخاذ تصمیات امنیتی و انتظامی نقش مهمی دارند.
وی با بیان اینکه در استان های خوزستان، تهران و سیستان و بلوچستان به دلیل اهمیت حوزه امنیتی و انتظامی و سیاسی این دو معاونت جدا هستند تصریح کرد: در حوزه اداره کل امنیتی و انتظامی استانداری امسال توانستیم در بخش های ورزش، اخبار، شورای تامین و کمیته های امنیتی در کشور رتبه نخست را کسب کنیم.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران با بیان اینکه سال آینده سال سختی پیش رو داریم، و حوزه های اقتصادی باید جدی تر عمل کنند گفت: همراهی همه دستگاه های امنیتی در حوزه های مختلف با حفظ جایگاه استانداری نیاز اساسی برای دستیابی به موفقیت ها در حوزه امنیتی است.