به گزارش خبرگزاری برنا تهران ؛ مراسم کاشت نهال در شهر قیامدشت با حضور هدایت اله جمالی پور فرماندار شهرستان ری، ترکاشوند شهردار ، اعضای شورای اسلامی قیامدشت و دیگر مسئولین برگزار شد.

 

photo_2019-03-14_11-46-26

photo_2019-03-14_11-46-28

photo_2019-03-14_11-46-24

photo_2019-03-14_11-46-54

photo_2019-03-14_11-46-41

 

photo_2019-03-14_11-46-44

photo_2019-03-14_11-46-38

photo_2019-03-14_11-46-34

photo_2019-03-14_11-46-31