به گزارش خبرگزاری برنا تهران ؛ محمد تقی زاده در جریان بازدید از مراحل اجرای کمربندی جنوبی و طرح قطار شهری پاکدشت اظهار داشت: بیش از یک دهه از آغاز عملیات احداث کمربندی ۳۲ کیلومتری جنوبی پاکدشت می گذرد که اجرای آن به دلایل متعددی متوقف شده است.

وی تصریح کرد: این کمربندی به دلیل متصل کردن استان های شرقی کشور به تهران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نبود آن باعث شده تا بار ترافیکی به داخل شهرستان پاکدشت منتقل شود که این امر باعث بروز حوادث رانندگی متعدد و ترافیک های کور در این منطقه شده است.

تقی زاده افزود: یکی از اهداف مهم استانداری تهران، توسعه متوازن استان است که به منظور تعادل بخشی بین پهنه های مختلف استان، در تلاشیم حوزه های زیرساختی شهرستان های جنوب شرقی تهران را تأمین کنیم.

وی گفت: به منظور اجرای این طرح منابع مالی مورد نیاز بررسی شده و سعی می شود تا در قالب برنامه زمان بندی مشخصی تأمین منابع شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران گفت: در حال حاضر یک سوم از این پروژه آزاد سازی شده و تلاش می شود تا همزمان با تملک اراضی باقی مانده، عملیات زیرسازی و اجرایی انجام شود.

وی تأکید کرد: تا زمانی که پروژه به روند مناسب اجرایی نرسد، کمیته کاری با حضور معاون عمرانی استانداری به صورت هفتگی برگزار می شود تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح قطار شهری پاکدشت - تهران گفت: اجرای طرح های حمل و نقل ریلی یکی از مهمترین برنامه های دولت است و استان تهران نیز تلاش دارد تا با اجرای طرح های ریلی، بار ترافیکی را کاسته و مسافران شهرستان های اطراف تهران را به سهولت جابجا کند.

تقی زاده اظهار داشت : طول خط انتقال پاکدشت به راه آهن سراسری ۱۳ کیلومتر است که از سمت شهرستان قرچک، به پاکدشت منحرف می شود و عملیات زیرسازی آن در حال اجرا و آماده ریل گذاری است.

وی افزود: تلاش می شود تا ظرف یکسال و نیم آینده این طرح اجرا و مورد بهره برداری قرار گیرد.