به گزارش خبرگزاری برنا تهران ؛ هدایت الله جمالی پور معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری در جلسه شورا با تقدیر و تشکر از مدیران و معلمان اظهار داشت: شرایط سخت وضعیت اقتصادی امروز برای قشر زحمت کش و خدوم معلمان سخت تر است.

وی کار تعلیم و تربیت را بسیار مهم و ضروری دانست و افزود: منافع و درآمد معلمان نسبت به برخی دستگاه ها کمتر است درحالی که کار، خدمات و زحمات آن ها بسیار بیشتر، مهم و مؤثرتر است.

فرماندار ویژه شهرستان ری پرورش انسان اصلی­ترین سرمایه یک کشور است، خاطرنشان کرد: امروز در اقتصاد بیشتر از پول و هر منابعی سرمایه انسانی به عنوان مهم ترین مؤلفه و عنصر مطرح است که این ثروت عظیم در اختیار آموزش و پرورش و معلمان است.

جمالی پور با بیان اینکه معلمان قشری زحمت کش و مظلوم هستند معتقد است با تمامی مشکلات هیچ گاه در کار و رسالت مهم خود کوتاهی نمی کنند.

در ادامه این جلسه گزارش فعالیت و برنامه های اسکان نوروزی ارائه شد.