به گزارش خبرگزاری برنا تهران؛ محسنی بندپی در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران گفت: باید نگاه علمی، تخصصی برای برون رفت از وضعیت نامناسب کنونی در این شهرستان ها داشته باشیم چون اگر چشم ببندیم تا به همین شکل پیش برود، شرایط مشکل تر خواهد شد.

وی یادآورشد: با ادامه این شرایط به همین منوال، آیندگان به مسئولان فعلی از جمله بنده به عنوان مسئول استان نفرین خواهند کرد و اعلام می کنند که آنان ابزار، امکانات و دانش داشتند اما بریکی از مهمترین مسائلی که با آن مواجه بودند چشم بستند.

استاندار تهران حمایت نکردن از کشاورزان و رشد جمعیت را دو دلیل اصلی وضعیت کنونی خواند و گفت: از سوی دیگر در زمینه رشد شهرها و تغییر کاربری زمین های کشاورزی، نظارت چندان جدی گرفته نشده است.

وی اظهار داشت: از سال های ابتدایی پیروزی انقلاب این موضوع گسترش شهرها و شرایط کنونی به ذهن مسئولان رسید و از همین رو نیز قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها را به تصویب رساندند که اکنون هم باید مد نظر قرار گیرد.

محسنی بندپی خاطرنشان کرد: کمیته ای به ریاست معاونت عمرانی استانداری، با حضور نمایندگان دادگستری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اداره کل راه و شهرسازی، ثبت اسناد، محیط زیست و شورای عالی استان تشکیل شود و حداکثر تا پایان خرداد نسبت به تدوین نظام اجرایی و شیوه عمل اقدام کند.

استاندار تهران گفت: اطلس سرزمین نقاط بحرانی شهرستان های ملارد، قدس و شهریار شناسایی و تدوین و منتشر شود تا هر کسی که تخلف کرد، نظارت همگانی بر آن صورت گیرد.

وی تصریح کرد: این اطلس باید از نقشه های دارای مقیاس برخوردار باشد که اگر مسئول صدور پروانه، مجوزی صادر کرد، بتوان فهمید که تخلف کرده و هیچ عذر و بهانه ای پذیرفته نباشد.

محسنی بندپی تاکید کرد: اداره کل میراث فرهنگی برای ثبت باغ ها به عنوان میراث طبیعی و شناسنامه دار کردن آنها کمک کند تا هر گونه تغییر کاربری تخلف محسوب شود و به یقین از این اقدام کل استان سود خواهد برد.

استاندار تهران با بیان اینکه کمیته ای تشکیل و دولت در خرید زمین های با ارزشی برای گسترش فضای سبز پیش قدم شود گفت: در گزارش فرماندار ملارد گفته شد که گاه زمین های روستایی داخل حریم گرانتر از زمین های شهری خرید و فروش می شود از همین رو باید طرح هادی تمامی روستاهای سه شهرستان ملارد، قدس و شهریار تا پایان سال ۹۸ تدوین و تهیه شود.

وی ادامه داد: حریم شهرها برای تنفس آینده است و نباید در آن تغییر کاربری پیش بینی کرد.