به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛  معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران گفت: ما در سند آمایش سرزمین به دنبال توزیع بهینه ظرفیت ها و امکانات متناسب با جمعیت در پهنه سرزمینی هستیم.

محمد تقی زاده به وجود خلاء جدی در نظام برنامه ریزی منطقه ای و شهری استان تهران اشاره کرد و افزود: یکی از کارهایی که نظام آمایش دنبال می کند شناسایی و جبران خلاهای موجود در برنامه ریزی شهری است.

وی به ساخت و ساز بی رویه شکل گرفته در سطح استان اشاره کرد و آن را ناشی از نبود نظام برنامه ریزی و اجرای درست برنامه ها خواند.

تقی زاده یکی از وظایف دستگاه ها را نظارت و کنترل برشمرد و آن را در این استان دارای ضعف خواند و تصریح کرد: باید یکپارچگی در اعمال ضوابط و مقررات را جستجو کرد و متوجه بود که مساله تهران با سایر شهرها متفاوت است.