به گزارش خبرگزاری برنا از تهران؛ صابر پرنیان در دیدار با فرزانه دهنادی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران اظهار کرد: اجرای طرح توسعه تصفیه‌خانه شهرک صنعتی چرمشهر در گروی تعیین تکلیف مالکیت آن است.

وی با اشاره به موضوعات مربوط به کمیسیون مستندسازی که دبیرخانه آن در وزارت اقتصاد و دارایی است، افزود: موضوع تغییر بهره‌بردار اراضی تصفیه‌خانه شهرک‌ صنعتی چرمشهر برای طرح در کمیسیون مذکور ارجاع شده و در دست بررسی اعضای کمیسیون(وزارت مسکن،راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان منابع طبیعی)قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران گفت:  وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان امین دولت این وظیفه را به عهده دارد تا زمین مربوط به تصفیه‌خانه شهرک صنعتی چرمشهر را به شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران انتقال دهد.

پرنیان با اشاره به محدودیت‌های قانونی در مالکیت اراضی یادآوری کرد: هم‌اکنون مالکیت تصفیه‌خانه شهرک صنعتی چرمشهر با سازمان جنگلها می‌باشد و تا کنون اقدامات انجام شده در این اراضی با هماهنگی استانداری و سازمان‌های مربوطه انجام شده است.