به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ مهندس مسعود مختاری اظهار داشت: امروزه با افزایش جمعیت شهرها و رشد شهرنشینی، فاکتورهای توسعه یافتگی شهرها نیز افزایش یافته و بحث زیست پذیر نمودن شهرها با توسعه و ارتقای فضاهای سبز شهری به عنوان یکی از مسائل کلان زیست محیطی مطرح شده است.

شهردار قدس، با اشاره به اهمیت احداث جنگلکاری و ایجاد کمربند سبز در حاشیه شهرها، افزود: جنگلکاری و ایجاد کمربند سبز در حاشیه شهرها علاوه بر جلوگیری از  وقوع سیلابهای وسیع و فرسایش خاک، جلوگیری از نفوذ بادها و گرد و غبار، به حفظ اراضی و ارتقای کیفیت فضای زندگی شهری با تأثیر مستقیم بر گذران اوقات فراغت شهروندان و رفع کسالت ناشی از زندگی پرهیاهوی شهری نقش به سزایی دارد که به دلیل همین اهمیت، امروزه در برنامه ریزی های شهری ایجاد پارکها و کمربند سبز از اصول شهرسازی به شمار می رود.

وی در ادامه افزود: با توجه به اهمیت این موضوع و همچنین تراکم بالای جمعیت در شهر قدس، عملیات احداث بوستان 15 هکتاری در حاشیه رودخانه واقع در خیابان بازیافت در دستور کار است که در این پروژه به منظور فراهم کردن بسترهای لازم برای کاشت نهال عملیات نخاله‌برداری، خاک‌ریزی خاک زراعی و تسطیح بستر، کاشت نهال‌ها با توجه به اقلیم زیستی منطقه، بارور بودن و مصرف کم آب در گونه‌های مختلف از جمله گونه‌های توت، سنجد، اقاقیا، کاج، سرو، آلبالو وحشی، زیتون، انار و غیره صورت می گیرد که امیدواریم بر اساس زمان‌بندی برنامه ریزی شده این مهم در حوزه فضای سبز به اتمام برسد.

مهندس مسعود مختاری در خاتمه تصریح کرد: ترویج فرهنگ جنگلکاری و جلب مشارکت شهروندان در حفظ، احیای و توسعه منابع طبیعی، استفاده از تفرجگاهای طبیعی مانند پارک های جنگلی در توسعه گردشگری شهری، از مهمترین راهکارها جهت حفظ فضاهای سبز، پارک های درون شهری و پارک های جنگلی حومه شهرها محسوب می شود که امیدواریم با اقدامات صورت گرفته در زمینه توسعه فضای سبز و با مشارکت شهروندان در حفظ این فضاها، سرانه های فضای سبز در شهر قدس ارتقا یابد.