به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران در دیدار با مدیرکارخانه سن ایچ در شهرک صنعتی فیروزکوه اظهار کرد: تولیدکنندگان به کشور خدمت می کنند و همه توان و زندگی خود را برای تولید و صنعت گذاشتند.

مهندس پرنیان در ادامه  تشریح کرد : در برخی از خبرها و یا شبکه های اجتماعی می گویند سلبریتی ها می خواهند کاری کنند باید این واژه به گونه ای دیگر بازگو شود.سلبریتی فردی هست که اشتغال ایجاد کند،به صنعت و تولید کشور خدمت کند،به رونق تولید کمک کند.کسی که این همه اشتغال ایجاد می کند برای مردم و جوانان و ایران محبوب است و امروز هم در مناطق سیل زده کشور همین واحدهای صنعتی هستند که در حال کمک به مردم کشور در استانهای گرفتار در سیل هستند.