به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ "عیسی فرهادی" فرماندار تهران که به دستور استاندار تهران به عنوان نماینده فرمانداران استان تهران با هدف خدمت رسانی هرچه بیشتر و هدایت راهبردی ستاد مدیریت استان تهران در دشت آزادگان استان خوزستان حضور یافته است از تجهیزات و مراحل ایجاد سیل بند در قدرت آباد دشت آزادگان بازدید کرد.