به گزارش خبرگزاری برنا از تهران؛ محسن عسگری گفت: شورا و شهرداری قدس تلاش مجدانه ایی برای رفع موانع و تسهیل و تسریع در احداث بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی قدس دارند.

وی افزود: با این وجود هنوز معبری در اطراف این بیمارستان تعریف نشده و همین امر امکان استفاده از ظرفیت های قانونی برای تملک اراضی مورد نیاز را با مشکلاتی مواجه کرده است.

عسگری اظهار داشت: در همین راستا و با پیگیری کمیسیون حقوقی، گذری با عرض ۳۰ متر در کمیسیون ماده ۵ استان مورد درخواست قرار گرفته است.