به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ فاطمه برنا با اعلام این خبر گفت: در پی نظارت و پایش کارشناسان این اداره در حوزه استحفاظی شهریار، تعداد چهار واحد غیر مجاز آبکاری در شهرستان شهریار شناسایی شدکه پس از بررسی های لازم بمنظور جمع آوری کارگاه و رفع آلودگی ، جهت هریک از آنان اخطاریه زیست محیطی مهلت دار صادر شد.

وی افزود: فعالیت واحدهای مذکور آلودگی شدید خاک و همچنین آبهای زیرزمینی را در پی داشته، لذا در صورت عدم اقدام موثر زیست محیطی جهت رفع آلودگی از سوی این واحدها، مراتب طبق قانون و از طریق مراجع قضایی پیگیری می گردد.