به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ محسنی بندپی در ششمین جشنواره ستاره گان روابط عمومی ها اظهار کرد: ما در عصر ارتباطات و تحولات و دگرگونی تکنولوژی و صنعتی هستیم و نقش ارتباطات درون و بیرون سازمان یک اهمیت بنیادی و اساسی دارد.

 

وی افزود: ما در تلاش هستیم  نقش اثربخشی  بین اجرا و عمل در دستگاههای اجرایی ، مطالبه گری و پرسشگری و نیازهای مردم را به درستی ایفا کنیم.

 

بندپی ادامه داد: این پیوند و نقش مهمی که در این زمینه و در دستگاه ها ایفا می کند حوزه روابط عمومی است.

 

نماینده عالی دولت گفت : روابط عمومی یک علم ، فن و هنر است، انشاالله بتوانیم با گسترش اثربخشی نقش این حوزه در پیوند بین سازمانها و اهداف سازمانی و نیازهای مردم نقش مهمی داشته باشیم.

 

 

در این مراسم از احد جاودانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران؛ کریم ذوالفقاری رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران؛ امین بابایی سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری تهران؛ ایمان قربانی مدیر روابط عمومی فرمانداری تهران، پارسیان مدیر کل روابط عمومی شهرداری منطقه 20 تهران و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی سراسر کشور تجلیل شد.​

ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران