به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ مسعود مختاری گفت: رعایت ضوابط شهرسازی رکن اصلی توسعه اصولی و پایدار شهر هاست و نظارت و اعمال قوانین شهرسازی در شهر، ضمن استحکام و اجرای اصولی ساخت و ساز می تواند درآمد های حاصل از مجوزهای مربوط به این حوزه در شهر افزایش دهد.

وی افزود: با توجه به بدعتی که در دو دهه اخیر در سیستم مدیریت شهری در کسب درآمد های شهرداری ها به غلط ایجاد شده است یکی از ارکان اصلی کسب درآمدهای شهرداری ها از حوزه نظارتی شهرسازی تامین می گردد و لذا باید ضمن نظارت دقیق در این حوزه علاوه بر کسب درآمد های شهری بر پیاده سازی اصول و ضوابط استاندارد ساخت و ساز برای ایجاد شهری پایدار توجه ویژه ای نمود.

مختاری تصریح کرد: شهر ها علاوه بر درآمدی که می توانند از صدور مجوز های شهرسازی کسب نمایند باید بر رویکردهای نوین شهرسازی از جمله خط افق، تامین زیرساخت ها، حاشیه و حدود شهر و سایر نکاتی که به زیست پذیری یک شهر کمک می نمایند نیز توجه داشته باشند.

وی در ادامه گفت: هر چقدر مدیران شهری به صورت یک کارآفرین در رفع نیازهای شهروندان خود عمل نمایند و محل های پایدار تری را برای کسب درآمد ایجاد نمایند شهرسازی در یک شهر به صورت اصولی تر و قانونمند تر پیش خواهد رفت.

شهردار قدس در پایان بیان داشت: شهر ها به عنوان محلی برای ظهور و بروز فرهنگ ها و اهمیت آنها در هویت سازی می بایست اصول شهرسازی را تا حدود زیادی مطابق با یک روند طولانی مدت و تاریخ ساز مد نظر قرار دهند و سیما و منظری که محصول ضوابط اعمال قوائد شهرسازی در یک شهر ایجاد می گردد می تواند تا دهه ها بر زندگی و فرهنگ مردمان آن منطقه تاثیر گذار باشد.