به گزارش خبرگزاری برنا تهران؛ هادی تمهیدی فرماندار شهرستان پاکدشت  ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز در این شهرستان اظهار داشت: در شهرستان پاکدشت منطقه ای به نام حصار امیر وجود دارد که محله استاد شهریار آن از نظر محدوده و حریم خارج از محدوده شهرستان پاکدشت قرار گرفته است.

وی افزود: در این منطقه متاسفانه بالغ بر ۸۶ چهاردیواری و ۱۵ بنا به صورت غیرمجاز ساخته شده بود که هفته گذشته با حضور پلیس ساختمانی شهرداری پاکدشت مامورین نیروی انتظامی و عوامل بخشداری مرکزی نسبت به تخریب این ساخت و سازها با دستور مقام قضایی اقدام شده و اکنون شاهد پاکسازی این منطقه از ساخت و سازهای غیر مجاز هستیم.

مقام عالی دولت در شهرستان پاکدشت در پایان خاطر نشان کرد: در گذشته نیز تخریب های قابل توجهی در اجرای احکام ماده ۱۹۹ در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز صورت گرفته و این مهم با جدیت و اهتمام ویژه در آینده نیز تداوم خواهد داشت.