به گزارش خبرگزاری برنا از تهران؛ مهدی یوسفی جمارانی در گفتگویی به تشریح این آمار پرداخت و گفت: در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری زمین های زراعی و باغی طبق دستور دادستان وقت ۱۱ فقره ساخت و ساز غیرمجاز تخریب و طی این اقدام ۲۸۱ هزار مترمربع از زمین های کشاورزی فیروزکوه آزادسازی شد.

این مقام مسئول ادامه داد: نسبت به ۲۶ مورد رفع تصرف از زمین های منابع طبیعی نیز اقدام شد که مساحت آزاد شده این بخش هم ۱۳۱ هزار و ۹۸۳ مترمربع برآورد می شود.

به گفته وی ۲۳۰ هزار و ۵۰۰ مترمربع از حریم راه ها نیز به واسطه تخریب ۲۱ مورد ساخت و ساز غیرمجاز آزادسازی شد.

فرماندار فیروزکوه افزود: طی ۱۴ ماه اخیر ۱۵ مورد تخریب تصرفات غیرمجاز نیز منجر به آزادسازی ۱۵۴ مترمربع از زمین های محیط زیست شهرستان شد.

یوسفی جمارانی ضمن بیان اینکه حریم مسیرهای اصلی راهداری ۶۸ متر است بیان کرد: سه مورد ساخت و ساز غیرمجاز در حاشیه جاده های فیروزکوه تخریب و ۱۲۰ مترمربع از حریم این عرصه نیز آزادسازی شد.

فرماندار فیروزکوه خاطرنشان کرد: آب منطقه ای شهرستان از ابتدای سال ۹۷ تاکنون اقدام به تخریب ۳۲ فقره ساخت و ساز غیرمجاز و آزادسازی ۷۱ هزار و ۱۰ متر مربع کرده است.

وی در خصوص تخریب هایی که توسط شهرداری های فیروزکوه و ارجمند در مدت مذکور صورت گرفته نیز به ۶۵ مورد اشاره کرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: