به گزارش خبرگزاری برنا تهران، دکتر واثقی فرماندار شهرستان قدس روز گذشته از ساختمان بخشداری بازدید و نشست صمیمانه ایی با  بخشدار مرکزی، رئیس شورای بخش، رئیس و اعضای شوراهای اسلامی  روستا، دهیاران و پرسنل بخشداری مرکزی شهرستان قدس برگزار کرد.

 

 در این جلسه، رضوی بخشدار مرکزی ضمن خیر مقدم ، از فرماندار محترم برای انتخاب بخشداری به عنوان اولین میزبان اداری او  و حضور در جمع همدل وصمیمی شوراها ودهیاران، تشکر و قدردانی کردند.

 

و به معرفی اعضای حاضر در جلسه، معرفی روستاهای بخش مرکزی، اقدامات صورت گرفته، چالش ها و پتانسیل های موجود در منطقه و اعلام برنامه های کوتاه مدت و آتی در حوزه بخش پرداختند.

 

همچنین دهیاران و اعضای شوراهای حوزه بخش با تشکر از زحمات بخشدار مرکزی، توضیحاتی درخصوص مشکلات موجود درروستاها و توجه وعنایت هرچه بیشتر فرماندار برای رفع موانع را خواستارشدند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: