مراسم رونمایی از پلتفرم هوشمند مدیریت پسماند منطقه ۲۲ تهران با حضور خانم، زهرا صدر اعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست خدمات شهری شورای شهر تهران، نوذرپور شهردار منطقه و جمعی از مدیران شهری در سالن کنفرانس مدیریت بحران منطقه 22 برگزار شد.

لینک کوتاه خبر