به گزارش خبرگزاری برنا از تهران؛ شیدا اکار با اشاره به اینکه دو واحد ریخته گری بدون نصب سیستم های کنترلی و رعایت سایر شروط زیست محیطی در منطقه قلعه میر شهرستان فعال بوده و آلایندگی این واحدها در پی بررسی های کارشناسان این اداره محرز گردید، افزود:  اخطاریه های متعددی با مهلت های مشخص از سوی این اداره به این واحد ها ابلاغ شد که با توجه به عدم همکاری متصدیان این کارگاه ها و ادامه فعالیت آلاینده و تهدید علیه بهداشت عمومی، پرونده این دو واحد به مراجع قضایی شهرستان ارجاع شد.

وی در ادامه اظهار داشت: یکی از مشکلات زیست محیطی شهرستان بهارستان، وجود تعداد زیادی از واحدهای آبکاری و ریخته گری بوده که بدون اتخاذ هرگونه تمهیدات زیست محیطی به صورت پراکنده در مناطق مختلف شهرستان فعال هستند که در اجرای گشت و پایش های مستمر و شبانه روزی نیروهای این اداره تعدادی از آنها شناسایی شده و پس از بررسی مجوزها و وضعیت زیست محیطی، اخطاریه لازم برای  این واحدها صادر گردیده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان در پایان با اشاره به اینکه این اداره تا زمان حصول نتایج مدنظر و بهبود وضعیت زیست محیطی با تمامی افراد سودجو قاطعانه برخورد خواهد نمود، گفت: همانگونه که بارها تاکید شده است،نیروهای این اداره به صورت شبانه روزی تمامی سطح شهرستان را مورد پایش قرار داده و ضمن شناسایی واحدهای جدید، سایر واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی که قبلا شناسایی شده اند را زیر ذربین خود قرار داده و هرگونه تخطی از قوانین زیست محیطی با توجه به اینکه تهدیدی برای سلامت عموم مردم و محیط زیست می باشد، منجر به برخورد و پیگیری های قانونی شده و صدور احکامی چون جرایم نقدی، حبس، تعطیلی و پلمب واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی آلاینده را در پی خواهد داشت.