به گزارش خبرگزاری برنا از تهران؛ "عیسی فرهادی" در همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی که در مرکز آموزش و پشتیبانی شهید فیض اله امانی نزاجا برگزار شد اظهار کرد : در بحث آسیب های اجتماعی اگر آسیبی به وجود آید همه متضرر خواهند شد چرا که کمترین و بهترین روش در این مقوله پیشگیری خواهد بود.

فرماندار تهران با بیان اینکه در صورت  بی توجهی به آسیب های اجتماعی این موضوع به همه اقشار جامعه سرایت می کند خاطر نشان کرد: در مقوله پیشگیری اگر به خوبی کار کنیم قطعا آسیب های اجتماعی کمتری داریم.

فرهادی ادامه داد: امروزه در دنیا آسیب های اجتماعی درچند بخش شامل صنفی، گروهی پیشرفته و سنین مختلف جامعه تقسیم بندی می شود.

وی با اشاره به اینکه در بخش پیشگیری می بایست آموزش های لازم را برای نوجوانان، جوانان و سربازان داشته باشیم گفت: می توانیم با ارائه برنامه های مختلف آموزشی ازدواج، مشاوره، مهارت زندگی و سایر به این قشر در بخش پیشگیری خوب عمل کنیم.