به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ شهردار نسیم شهر در این نشست  ضمن تاکید بر انجام بهینه امورات جاری شهرداری، گفت: تعامل خوبی بین شهرداری و شورای اسلامی شهر برقرار می باشد ، شورای اسلامی شهر در راستای پیشبرد اهداف و برنامه های شهرداری در تمامی حوزه های مختلف شهری ،همدلی و همراهی خوبی با مجموعه مدیریت شهری دارند.

مدیریت شهری نسیم شهر در ادامه با بیان اینکه زیبا سازی و اجرای المان های شهری در راستای تلطیف روحیه شهروندان گرامی می بایست در اولویت امورات جاری شهرداری قرار گیرد، افزود: پروژه هایی که به هر دلیل بصورت نیمه کاره مانده، با تدبیر و برنامه ریزی مناسب در ریل اجرا  قرار گیرد.

شایان ذکر است موضوعاتی از قبیل وضعیت ساماندهی سد معبر ، جذب سرمایه گذار،  اتمام برخی پروژه های نیمه تمام عمرانی و فرهنگی ،رسیدگی به زیبا سازی محیط شهری ،اصلاح برخی سرعت گیرهای معابر سطح شهر، ساماندهی صنوف مزاحم، اجرای ممیزی و بسیاری موارد دیگر در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.