به گزارش خبرگزاری برنا از تهران؛  سجاد برنجی معاون سیاسی انتظامی فرمانداری ری در نشست اختصاصی با سمن‌های این شهرستان و مسئولان روابط عمومی شهرداری ها با موضوع نقش فرهنگسازی در کاستن قاچاق کالا گفت: مهم‌ترین جنبه قاچاق کالا، بحث اقتصادی آن است چرا که در جامعه عرضه کننده، افراد به دنبال سود بیشتر هستند و در جامعه متقاضی  به دنبال قیمت کمتر و کیفیت بالاتر  و همین، انگیزه تقلب و مشکل قاچاق را ایجاد می‌کند.

 وی مباحث فرهنگی را در جلوگیری از قاچاق کالا بسیار تأثیرگذار دانست و گفت بحث هایی مانند برند و برندگرایی زاییده کاستی های ما در برنامه‌های محتوایی فرهنگی است .اگر فرهنگ یک جامعه غنی باشد، طبیعی است افراد که جذب داشته های تبلیغاتی جوامع دیگر نمی شوند. سمن ها در این راستا نقش بسیار مهمی دارند و با ممارست در کارهای فرهنگی می‌توانند این گلوگاه مهم را در قاچاق کالا که همان خلاء فرهنگی است از بین ببرند.

 سجاد برنجی با خطاب قرار دادن روابط عمومی های شهرداری ها جدایی فرهنگسراها را از مساجد یک ایراد اساسی دانست و افزود مساجد بهترین پایگاه مردمی هستند که می‌توان در آن برنامه‌های فرهنگی گروهی تدوین کرد. مسجد در تمدن اسلامی مرکز حیات و پویایی یک جامعه است.

در این جلسه حاضرین به اقدامات سازمانی خود در راستای فرهنگ سازی در  موضوع جلوگیری از قاچاق کالا پرداختند.